Qanoq akeqarpa?

QANOQ AKEQARPA?

  • Ineqarnermut, nerisaqarnermut angalanermullu akiliuteqassaatit. Nunani sisamaasuni atuarfigisassassinni atuarnerup naammassinissaata tungaanut ilimagineqarpoq 20.000-25.000 koruunit tungaanut aningaasartuuteqassasusi
  • Ilinniarnermusiaqarnissamut qinnuteqaat (Kalaallit Illuutaat aqqutigalugu qinnutigineqassaaq Qallunaat Nunaanniittumi). Immikkut angalanissamut tunngasut, atuakkanut tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaatit allallu aamma Kalaallit Illuutaat aqqutigalugu qinnutigineqassapput.
  • Qallunaat Nunaanni inuusuttuaqqat najugaqarfiannut (kollegie) qaammammut 4.485 kr. (18 m2) imaluunnit 5235 koruunit (30 m2) miss. akiliuteqartoqartassaaq + aconto-mut 500 koruunit akiliutigineqartassallutik. Inimik attartorneq naliginnaasumik aggustimit juunip tungaanut ingerlasarpoq. Eqqaamassavat ineqarnermut akiliutit qaammatit pingasut sioqqullugit akilerneqartassammata ukiullu atuarfiusup aallartinnerani qularnaveeqqutit (depositum) akilerneqassallutik. Danmarkimi atuarfimmi errorsisoqarsinnaavoq.
  • Savalimmiuni ineqarneq nerisaqarnerlu qaammammut 4000 koruuninik akeqarpoq. Akiliutit allanngorsinnaapput ingerlaartumillu allanngortinneqartarlutik.
  • Islandimilu ilaqutariinnut 4.500 kr. miss. Akiliuteqartoqartassaaq. Akiliutit allanngorsinnaapput ingerlaartumillu allanngortinneqartarlutik.
  • Kalaallit Nunaanni ilinniartut ineqarfiannut (kollegie) qaammammut 1.000 kr. miss. akiliutigineqartassaaq

 

Vedr. rejser til NGK efter uddannelsesstøttelovgivningen

Der er tale om en dansk studieforberedende uddannelse, der er dansk SU-berettigende, idet den er godkendt som støtteberettigende af Det Danske Undervisningsministerium.

Opfylder de grønlandske studerende betingelserne for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland, kan de modtage særydelser, herunder frirejser til den studieforberedende uddannelse, der skal udbydes på Gribskov gymnasium.

Der kan efter uddannelsesstøttebekendtgørelsens § 35, stk. 1-3 ydes rejse ifm. start, afbrud og afslutning.

Derudover kan der jf. uddannelsesstøttebekendtgørelsens § 35, stk. 4 ydes rejser til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at der skal skiftes mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Uddannelsen er med andre ord struktureret med ophold på nogle på forhånd fastlagte uddannelsesinstitutioner i de nævnte lande. Derfor vil der kunne ydes frirejser til uddannelsen.

Det vil sige, at eleverne ikke skal betale nogen difference, men kan få dækket rejserne - selvom det er rejser mellem forskellige destinationer.

Mht. feriefrirejser, kan de uddannelsessøgende få dette efter bekendtgørelsens § 39 ligesom andre uddannelsessøgende.

REJSER UNDER UDDANNELSEN, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9. af 19 juli 2017, §35, stk 1-4 samt § 39:

1.g Danmark

Ingen ret til frirejse i julen. (Se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017, §39, stk 4)

Når du er færdig med 1 g. har du ret til en frirejse til din hjemby. Denne skal bestilles mindst 4 uger før hos DGH København og returrejsen skal være til Færøerne.

2.g Færøerne, 1 semester

Når du er færdig med første semester på Færøerne, har du ret til en frirejse til din hjemby, hvor returrejsen skal bestilles til Island.

2.g Island, 2 semester

Når du afslutter dit 2. semester på Island, har du ret til en frirejse til din hjemby, hvor returrejse skal bestilles til Sisimiut

3. g Sisimiut

Du har ret til en frirejse til din hjemby, fx juleferie. Når du bliver student har du ret til en studieslutsrejse til din hjemby.

Det skal dog afslutningsvist nævnes, at Naalakkersuisut kan bestemme, at der kun ydes delvis uddannelsesstøtte i forbindelse med støtteberettigelsen af de af Undervisningsministeriet godkendte uddannelser, jf. uddannelsesstøttelovens § 8, stk. 2. Som det ser ud nu, er der dog ingen forventninger om, at disse uddannelsessøgende skal begrænses ift. nogen af særydelserne. Såfremt det besluttes senere i processen, oplyser vi naturligvis herom.   

Vedr. udlandstillæg

Unge under 20 år på studieforberedende uddannelser i DK får stipendium fra Grønland jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 6. Det vil sige 4.800 kr. til uddannelsessøgende i Danmark under 20 år på studieforberedende uddannelse eller erhvervsuddannelse i Danmark. Elever på NGK vil ikke være berettiget til Udlandstillæg, da det er en dansk uddannelse.

 

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

NGK

c/o Gribskov Gymnasium

Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10