Ansøg NGK

Optagelse

Hvordan søger du optagelse i Nordatlantisk Gymnasieklasse?

Ansøgningsrunden for NGK med skolestart august 2023 er afsluttet. Den næste frist for ansøgning er den 1. marts 2024. 

Elever fra Danmark ansøger via optagelse.dk, og du skal vedlægge en motiveret ansøgning.

 

Elever fra Færøerne, Island og Grønland søger om optagelse ved at sende en motiveret ansøgning til post@gribskovgymnasium.dk.

Udover den motiverede ansøgning til NGK, skal elever fra Grønland udfylde det elektroniske ansøgningsskema via dette link:

https://www.sullissivik.gl/Forms/USF_Uddannelsesstoette_saerydelser_i_udlandet_herunder_Danmark?sc_lang=da

Husk at vedhæfte dokumentation i form af karakterblad fra folkeskolen og/eller efterskolen samt en historisk bopælsattest, hvor alle adresser fra fødsels til nu er angivet. Dette sendes til uddannelsesvejleder Ida Louise Hastrup ilh@sumut.dk, Det Grønlandske Hus, København.

 

Økonomi

Inden du søger: Læs grundigt om NGK og økonomi. Du skal regne med udgifter til både ophold og transport.

 

Kom godt i gang med at ansøge om plads på NGK

Gå i gang i god tid - det tager tid at lave en gennemarbejdet motiveret ansøgning.

Her er nogle gode råd og retningslinjer for en motiveret ansøgning på NGK.

En motiveret ansøgning er personlig, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Vi anbefaler at du følger vores retningslinjer.

– Ansøgningen skal skrives på dansk.
– Du skal beskrive dine personlige faglige egenskaber
– Beskriv hvorfor du har valgt at søge optagelse på NGK, og hvad vil du med NGK, når du er færdig?
– Ansøgningen må fylde 1-2 sider a' 2400 anslag inkl. mellemrum (max. 4.800 tegn i alt).
– Husk at få en, du kender, til at læse den igennem, inden du sender den til post@gribskovgymnasium.dk

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Start i god tid med en brainstorm over, hvorfor du gerne vil optages på NGK. Det tager tid at skrive en god ansøgning. Sæt dig grundigt ind i, hvad uddannelsen går ud på.

Spørgsmål du kan bruge til at komme i gang med din brainstorm og ansøgning. 
– Hvorfor vil jeg gerne ind på NGK?
– Hvilke elementer i NGK-uddannelsen tiltaler mig i særlig grad – og hvorfor?
– Hvilke erfaringer har jeg med mig, som jeg kan drage fordel af på NGK?
– Hvad er mine stærke og svage sider?
– Hvad vil jeg bruge NGK-uddannelsen til, når jeg er færdig?

Det gælder om at finde sammenhængen mellem dine erfaringer og kvalifikationer og uddannelsens fag og emner. Skriv alle disse ting ned!

Find flere råd på: https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse/motiveret-ansoegning

 

For elever fra Grønland gælder følgende:

Vedr. rejser til NGK efter uddannelsesstøttelovgivningen:

Der er tale om en dansk studieforberedende uddannelse, der berettiger til dansk SU, idet den er godkendt som støtteberettiget af Det Danske Undervisningsministerium.

Opfylder de grønlandske studerende betingelserne for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland, kan de modtage særydelser, herunder frirejser frem og tilbage mellem NGK-gymnasierne.

Der kan efter uddannelsesstøttebekendtgørelsens § 35, stk. 1-3 ydes rejse ifm. start, afbrud og afslutning. Derudover kan der jf. § 35, stk. 4 ydes rejser til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at der skal skiftes mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Uddannelsen er med andre ord struktureret med ophold på nogle på forhånd fastlagte uddannelsesinstitutioner i de nævnte lande. Derfor vil der kunne ydes frirejser til uddannelsen. De grønlandske elever kan altså få dækket den fulde omkostning til rejser mellem de forskellige destinationer.

Feriefrirejser kan de uddannelsessøgende få efter bekendtgørelsens § 39 ligesom andre uddannelsessøgende.

Det skal dog afslutningsvist nævnes, at Naalakkersuisut kan bestemme, at der kun ydes delvis uddannelsesstøtte i forbindelse med støtteberettigelsen af de af Undervisningsministeriet godkendte uddannelser, jf. uddannelsesstøttelovens § 8, stk. 2. Som det ser ud nu, er der dog ingen forventninger om, at disse uddannelsessøgende skal begrænses ift. nogen af særydelserne. Såfremt der sker ændringer, oplyser vi naturligvis herom.   

Vedr. udlandstillæg

Unge under 20 år på studieforberedende uddannelser i DK får stipendium fra Grønland jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 6. Det vil sige 4.800 kr. til uddannelsessøgende i Danmark under 20 år på studieforberedende uddannelse eller erhvervsuddannelse i Danmark. Elever på NGK vil ikke være berettiget til Udlandstillæg, da det er en dansk uddannelse.

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

NGK

c/o Gribskov Gymnasium

Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10