Ansøg NGK

 

Optagelse

Hvordan søger du optagelse i Nordatlantisk Gymnasieklasse?

Ansøgningsrunden for NGK 2019 er afsluttet. Der opstarter en ny ansøgningsrunde til november 2019 med skoleopstart august 2020. Der er frist for ansøgning d. 1. marts 2020 

Elever fra Færøerne, Island og Grønland søger om optagelse ved at sende en motiveret ansøgning til post@gribskovgymnasium.dk.

Udover den motiveret ansøgning til NGK, skal elever fra Grønland udfylde ansøgningsskema samt sende dokumentation til uddannelsesvejleder Helle Hansen Rosing, hhr@sumut.dk , Det Grønlandske Hus, København,

Her er link til ansøgningsskema, samt tjekliste er vedhæftet:  https://sunngu.gl/da/Uddannelsesstoette/Ansogninger 

Elever fra Danmark søger via optagelse.dk. og skal vedlægge en motiveret ansøgning.

 

Kom godt i gang med at ansøge NGK

Gå i gang i god tid - det tager tid at lave en gennemarbejdet motiveret ansøgning.

Her er nogle gode råd og retningslinjer for en motiveret ansøgning på NGK.

En motiveret ansøgning er personlig og derfor er der ingen facitliste for hvordan du skriver en god ansøgning. Derfor viser vi heller ikke eksempler på en motiveret ansøgning, men vi anbefaler følger vores retningslinjer.

  • Ansøgningen skal skrives på dansk
  • Du skal beskrive dine personlige faglige egenskaber
  • En beskrivelse af din motivation for at begynde på NGK, hvorfor har du valgt NGK og hvad vil du med NGK, når du er færdig?
  • Ansøgningen må fylde 1-2 s. a 2400 anslag inkl mellemrum (max. 4.800 tegn i alt).
  • Husk at få en du kender til at læse den igennem, inden du sender den til post@gribskovgymnasium.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Start i god tid med en brainstorm over hvorfor du gerne vil optages på NGK. Det tager tid at skrive en god ansøgning.
Sæt dig grundigt ind i, hvad uddannelsen går ud på.

Spørgsmål du kan bruge til at komme i gang med din brainstorm og ansøgning. 
– Hvorfor vil jeg læse NGK?
– Hvilke elementer i NGK uddannelsen tiltaler mig i særlig grad – og hvorfor?
– Hvilke erfaringer har jeg med mig, som jeg kan drage fordel af på NGK?
– Hvad er mine stærke og svage sider?
– Hvad vil jeg bruge NGK uddannelsen til, når jeg er færdig?


Det gælder om at finde sammenhængen mellem dine erfaringer og kvalifikationer og uddannelsens fag og emner.
Skriv alle disse ting ned!

Find flere råd på https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse/motiveret-ansoegning

 

For elever fra Grønland gælder følgende:

Vedr. rejser til NGK efter uddannelsesstøttelovgivningen:

Der er tale om en dansk studieforberedende uddannelse, der er dansk SU-berettigende, idet den er godkendt som støtteberettigende af Det Danske Undervisningsministerium.

Opfylder de grønlandske studerende betingelserne for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland, kan de modtage særydelser, herunder frirejser til den studieforberedende uddannelse, der skal udbydes på Gribskov gymnasium.

Der kan efter uddannelsesstøttebekendtgørelsens § 35, stk. 1-3 ydes rejse ifm. start, afbrud og afslutning.

Derudover kan der jf. uddannelsesstøttebekendtgørelsens § 35, stk. 4 ydes rejser til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at der skal skiftes mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Uddannelsen er med andre ord struktureret med ophold på nogle på forhånd fastlagte uddannelsesinstitutioner i de nævnte lande. Derfor vil der kunne ydes frirejser til uddannelsen.

Det vil sige, at eleverne ikke skal betale nogen difference, men kan få dækket rejserne - selvom det er rejser mellem forskellige destinationer.

Mht. feriefrirejser, kan de uddannelsessøgende få dette efter bekendtgørelsens § 39 ligesom andre uddannelsessøgende.

Det skal dog afslutningsvist nævnes, at Naalakkersuisut kan bestemme, at der kun ydes delvis uddannelsesstøtte i forbindelse med støtteberettigelsen af de af Undervisningsministeriet godkendte uddannelser, jf. uddannelsesstøttelovens § 8, stk. 2. Som det ser ud nu, er der dog ingen forventninger om, at disse uddannelsessøgende skal begrænses ift. nogen af særydelserne. Såfremt det besluttes senere i processen, oplyser vi naturligvis herom.   

Vedr. udlandstillæg

Unge under 20 år på studieforberedende uddannelser i DK får stipendium fra Grønland jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 6. Det vil sige 4.800 kr. til uddannelsessøgende i Danmark under 20 år på studieforberedende uddannelse eller erhvervsuddannelse i Danmark. Elever på NGK vil ikke være berettiget til Udlandstillæg, da det er en dansk uddannelse.

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

Adresse

NGK

c/o Gribskov Gymnasium

Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07